Dyrkningskoncept

I frugtplantagen på Ryderne forsøger jeg at skabe en produktion, der er bæredygtig. Og det er ikke noget jeg bare snakker om, det er noget jeg gør! Derfor stiller jeg en række krav til produktionen og bestræber mig hele tiden på at udvikle konceptet på baggrund af det, naturen i samspil med produktionen løbende fortæller.

På Ryderne

1. er økologisk godkendelse et nødvendigt krav, men ikke tilstrækkeligt.

2. er samproduktion mellem mellem dyr og planter det fundamentale – dyr og planter skal støtte hinanden gensidigt, således at dyrene bruges til at holde rent under f.eks. frugttræerne og traktorkørsel undgås i videst muligt omfang.

3. er produktionen tilrettelagt som sæsonproduktion med henblik på at:

  • undgå foder udefra
  • fremme dyrevelfærden
  • begrænse miljøbelastning
  • fremme bæredygtigheden
  • fremme spisekvaliteten

Det er også grunden til at jeg indfryser kødet – fordi jeg slagter dyrene i efteråret direkte fra græsmarken. Dette faktum giver rent faktisk en bedre smagskvalitet, da dyrenes kost og færden den sidste måned før slagtning er utrolig bestemmende for smagen og strukturen i kødet – det viser bl.a. forsøg fra Foulum.

Derfor går jeg efter at ændre den gængse opfattelse af frossent kød som værende dårligere til faktisk at kunne være et kvalitetstegn.

4. er der selvfølgelig ikke anvendt gylle, hverken økologisk eller ikke-økologisk – næringsstofferne til planterne kommer fra sædskiftet med dyrene.

5. er dyrenes naturlige egenskaber udnyttet i produktionen, hvilket betyder at vi er imod ethvert indgreb der begrænser dyrenes udfoldelsesmuligheder – det være sig afhorning, haleklip, kastration eller trynering.